Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1516-НС
София, 30 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез адв. Надежда Георгиева Йорданова, срещу решение № 105-НС от 28.09.2022 г. на РИК 23 – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-61 от 29.09.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез адв. Надежда Георгиева Йорданова, срещу решение № 105-НС от 28.09.2022 г. на РИК 23 – София, подписана с електронен подпис. Административната преписка по оспореното решение е представена на ЦИК от РИК 23 – София, по електронна поща с вх. № НС-15-271/29.09.2022 г.

С оспореното решение № 105-НС от 28.09.2022 г. на РИК 23 – София, се е произнесла, че оставя без разглеждане сигнал с вх. № 262/26.09.2022 г., подаден от Елисавета Белобрадова в електронната поща на РИК 23 – София. В горепосочения сигнал е обозначен като подател Елисавета Белобрадова, като същото име се съдържа и в адреса на електронната поща, от която същият е изпратен на РИК 23. В съдържанието на сигнала, с който е сезирана РИК 23, се посочват обстоятелства за извършване на нарушение на правилата за предизборна дейност, а именно в периода между 15 и 19 септември 2022 г. на входа на 118 СУ „Акад. Людмил Стоянов“, намиращо се в ж.к. Младост 1 (извън двора на училището, но в непосредствена близост до входа на двора, през който минават всички ученици), неидентифициращи се лица предлагат на учениците „безплатен учебник по история“ с автор кандидата за народен представител Костадин Костадинов.

Районната избирателна комисия 23 – София, не е разглеждала сигнала по същество, респ. не е извършвала проверка на твърдените в него обстоятелства, тъй като е приела, че същият не е подписан и това представлява абсолютна процесуална пречка за осъществяване на производството по констатиране на административно нарушение.

Централната избирателна комисия не може да разгледа оспореното решение № 105-НС от 28.09.2022 г. на РИК 23 – София по същество, тъй като жалбата, с която ЦИК е сезирана за оспорване на решението на РИК, е подадена от лице, което не е участник в производството по издаване на оспорения административен акт – коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. Страна в административното производство по издаване на оспорения акт, която разполага с правен интерес, респ. легитимация, за подаване на жалба, е сигналоподателят Елисавета Белобрадова. В подадения до РИК 23 – София, сигнал авторът е посочил само името си – Елисавета Белобрадова, без да посочва дали действа в някакво различно качество от това на гражданин. Независимо, че на ЦИК е служебно известно, че Елисавета Белобрадова е кандидат на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в предстоящите избори за народни представители, в производството не е представено доказателство, че г-жа Белобрадова е подала сигнала в качеството й на упълномощен в административни производства представител на коалицята, която представителна власт не се съдържа в качеството кандидат на политически субект в избори.

Липсата на процесуална легитимация на жалбоподателя – лице, което не е участвало в проведеното пред РИК 23 – София административно производство, представлява абсолютна процесуална пречка за административното производство по обжалване на административен акт. На основание гореизложеното, жалбата, с която е сезирана ЦИК, следва да бъде оставена без разглеждане.

В настоящото производство Централната избирателна комисия не може да се произнесе по същество по оспореното решение поради наличието на процесуални пречки, но с оглед правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия излага своите констатации и указания. След като се запозна с материалите по представената от РИК административна преписка, ЦИК констатира, че РИК 23 – София е била сезирана от различни лица за гореописаното нарушение, включително със сигнал от директор на Дирекция „Сигурност“ в Столична община, с който са препратени по компетентност сигнали от РУО – София-град и чрез препратени по компетентност от ЦИК сигнали. В разгледаната административна преписка, както и според другите служебно известни на ЦИК обстоятелства по свързани преписки, са налице данни, че РИК 23 – София не е предприела всички възможни и необходими действия по проверка на постъпващите сигнали относно гореописаното нарушение, а именно при недостатъчност на писмените материали, да бъде извършена проверка с посещение на мястото на извършване на нарушението. Указва на РИК 23 – София, че следва да бъдат разглеждани и проверявани постъпващите по електронна поща сигнали за извършване на административни нарушения, в които са посочени имената на подателите им, т.е. същите не са анонимни, като извърши всички възможни и необходими действия за проверка на сигнала и констатиране наличието или липсата на административно нарушение на изборните правила.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № НС-11-61 от 29.09.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез адв.Надежда Георгиева Йорданова срещу решение № 105-НС от 28.09.2022 г. на РИК 23 – София.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 23 – София.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения