Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1516-ПВР/МИ
София, 2 декември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Столична община, област София-град, назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-819/01.12.2011 г. от Тимур Ахмедов Халилов - пълномощник на ПП „Движение за права и свободи"за област София-град, за замяна на члена на комисията Севинч Даудова Караоглан с Айше Шерифова Мускова. Към писмото са приложени следните документи: заявление от Севинч Даудова Караогланза освобождаването й като член на ОИК - Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Айше Шерифова Мускова; пълномощно на Тимур Ахмедов Халилов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Столична община, област София-град, Севинч Даудова Караоглан, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 31 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, област София-град, Айше Шерифова Мускова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения