Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1514-ПВР/МИ
София, 1 декември 2011 г.

ОТНОСНО:  искане за разрешение за преместване на изборните книжа и материали, приети от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, за община Ябланица

Постъпило е с писмо с вх. № 2903/15.11.2011 г. на ЦИК искане от инж. Иван Райков Цаков, кмет на община Ябланица, за разрешение за преместване на изборните книжа и материали, приети от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, с оглед осигурена постоянна денонощна охрана във връзка със сигурността на помещението, където да се съхраняват изборните книжа и материали.
С вх. № 3050 от 29.11.2011 г. на ЦИК е постъпило писмено становище от ОИК - Ябланица, с което се заявява, че смятат за правилно и целесъобразно искането за преместване, направено от кмета на общината, и че осигуреното помещение има денонощна охрана.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещението, в което същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същото да бъде отворено.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Ябланица, за преместване на изборните книжа и материали в друго помещение с постоянна денонощна охрана.
Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на съответната общинска избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на съответната община (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация. След отваряне на помещението същото задължително да се запечати с хартиена лента и да се подпечати с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от членове на общинската избирателна комисия.
За отварянето на помещението да се състави протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения