Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1510-ПВР/МИ
София, 29 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Костинброд, Софийска област, назначена с Решение № 229-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-817/28.10.2011 г. от Васил Гълъбов Михайлов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Костинброд, Софийска област. Предлага се на мястото на председателя на комисията Трайко Андреев Младенов да бъде назначена Краса Димитрова Крилашка, поради назначаването на Трайко Младенов за зам.-кмет на община Костинброд. Към предложението са приложени: молба от Трайко Андреев Младенов за освобождаването му като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Краса Димитрова Крилашка; копие от диплома за завършено висше образование; пълномощно на Васил Гълъбов Михайлов - организационен секретар на ПП „ГЕРБ" в община Костинброд.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Трайко Андреев Младенов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Краса Димитрова Крилашка, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения