Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1506-ПВР/МИ
София, 25 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Родопи, област Пловдив, назначена с Решение № 316-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-815/23.11.2011 г. от Пламен Димитров Спасов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за промени в ОИК - Родопи, област Пловдив. Предлага се на мястото на председателя на ОИК Таня Атанасова Бочукова да бъде назначен Димитър Костадинов Царев. Към предложението са приложени: заявление от Таня Атанасова Бочукова за освобождаването й като председател на ОИК, копие от трудов договор за назначаването на същата на длъжността заместник-кмет на община Родопи; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Димитър Костадинов Царев и пълномощно на името на Пламен Димитров Спасов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Родопи, област Пловдив, Таня Атанасова Бочукова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Родопи, област Пловдив, Димитър Костадинов Царев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения