Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1505-ПВР/МИ
София, 10 юли 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-32/08.07.2015 г. от Здравко Димитров Димитров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" -област Пловдив, за назначаването на Светла Петрова Тончева за член на ОИК - Садово, област Пловдив, на мястото на Таня Георгиева Гитева, освободена с Решение № 1501-ПВР/МИ от 2 юли 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Светла Петрова Тончева

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Светла Петрова Тончева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения