Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1503-ПВР/МИ
София, 23 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в Столична община, област София-град, назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-812/18.11.2011 г. от Андрей Иванов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - София, за замяна в ОИК в Столична община, област София-град, на члена Райна Иванова Борисова с Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън. Към предложението са приложени следните документи: заявление от Райна Иванова Борисова за освобождаването й като член на ОИК в Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в Столична община, област София-град, Райна Иванова Борисова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 18 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в Столична община, област София-град, Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения