Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1503-ПВР/МИ
София, 23 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в Столична община, област София-град, назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-812/18.11.2011 г. от Андрей Иванов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - София, за замяна в ОИК в Столична община, област София-град, на члена Райна Иванова Борисова с Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън. Към предложението са приложени следните документи: заявление от Райна Иванова Борисова за освобождаването й като член на ОИК в Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в Столична община, област София-град, Райна Иванова Борисова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 18 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в Столична община, област София-град, Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения