Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1502-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-5 от 22.10.2019 г. от сдружение „Младежи за Балканите“, представлявано от Емануела Димитрова Христова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1284-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова – председател на УС, в полза на 347 (триста четиридесет и седем) лица – упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 347 (триста четиридесет и седем) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 347 лица.

На 22.10.2019 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 315 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 03.09.2019 г. на ЦИК. За 32 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 347 (триста четиридесет и седем) упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Адриана Пламенова Стоичкова

2.     

Албена Ангелова Ангелова

3.     

Албена Георгиева Димитрова

4.     

Албена Кръстева Кръстева

5.     

Албена Петрова Цветанова

6.     

Албена Сашкова Христова

7.     

Александра Асенова Владова

8.     

Александрина Любомирова Георгиева

9.     

Александър Борисов Митрев

10.  

Александър Иванов Дудов

11.  

Александър Йорданов Александров

12.  

Александър Спасов Николов

13.  

Алиса Тодорова Григорова

14.  

Ангел Славчев Стефанов

15.  

Ангелина Иванова Василева

16.  

Анета Александрова Данева

17.  

Анжела Лазарова Иванова

18.  

Ани Стоянова Гечева-Суругли

19.  

Анна Георгиева Димитрова

20.  

Анна Димитрова Кючукова

21.  

Асен Валентинов Тасев

22.  

Асен Филотеев Евденов

23.  

Атанас Александров Пелтеков

24.  

Атанас Иванов Николов

25.  

Бисер Снежанков Йорданов

26.  

Блага Карлова Димитрова

27.  

Благой Александров Благоев

28.  

Богдан Йорданов Пешев

29.  

Божидара Божидарова Маркова

30.  

Борис Андреев Андреев

31.  

Борислав Павлов Киряков

32.  

Борянка Георгиева Минева

33.  

Валентин Олег Стоянов

34.  

Валентина Борисова Станимирова

35.  

Валентина Василева Илиева

36.  

Валентина Иванова Деянска-Тодорова

37.  

Валентина Манолова Иванова

38.  

Валентина ПетроваАврамова

39.  

Валери Тодоров Барбутски

40.  

Ванчо Йорданов Арангелов

41.  

Ваня Емилова Миладинова

42.  

Ваня Красимирова Станева-Гергова

43.  

Васил Красимиров Ласков

44.  

Васил Станков Радованов

45.  

Васил Юриев Кротев

46.  

Василка Владимирова Берова

47.  

Василка Григорова Младенова

48.  

Васка Живкова Симеонова

49.  

Васко Йорданов Василев

50.  

Величка Станкова Стоева

51.  

Велко Николаев Велков

52.  

Венцислав Иванов Варадинов

53.  

Вера Младенова Александрова

54.  

Веселка Илиева Найденова

55.  

Веска Илиева Борисова

56.  

Виктория Светославова Тингарова

57.  

Вилислав Йосифов Иванов

58.  

Виолета Димитрова Цокова

59.  

Виолета Костадинова Божидарова

60.  

Виолета Кръстева Вичева

61.  

Владимир Александров Пелов

62.  

Владимир Владимиров Младенов

63.  

Владимир Кирилов Цеков

64.  

Владимир Младенов Младенов

65.  

Владимир Пламенов Лазаров

66.  

Вълкан Петров Кадънков

67.  

Габриела Валериева Барбутска

68.  

Габриела Димова Кулева

69.  

Габриела Любомирова Благоева

70.  

Георги Атанасов Владимиров

71.  

Георги Василев Георгиев

72.  

Георги Георгиев Павлов

73.  

Георги Димитров Николов

74.  

Георги Димитров Топорчев

75.  

Георги Живков Симеонов

76.  

Георги Ивайлов Георгиев

77.  

Георги Иванов Иванов

78.  

Георги Стефанов Ангелов

79.  

Георги Стоянов Златанов

80.  

Гергана Стоянова Цонева

81.  

Гергана Танева Гицова

82.  

Горянка Свиленова Господинова

83.  

Гълъбина Радкова Райкова

84.  

Даниел Красимиров Младенов

85.  

Даниел Цветков Аспарухов

86.  

Даниела Любенова Недкова

87.  

Даниела Тодорова Курташка

88.  

Деница Иванова Иванова

89.  

Десислава Иванова Георгиева

90.  

Десислава Иванова Янева

91.  

Детелина Цонева Александрова

92.  

Диана Георгиева Георгиева

93.  

Диана Иванова Йорданова

94.  

Димитринка Димитрова Захариева

95.  

Димитър Ивов Димитров

96.  

Димитър Огнянов Лазаров

97.  

Донка Димитрова Ганчовска

98.  

Драгомир Митков Соколов

99.  

Екатерина Миланова Класанова

100.                

Екатерина Радкова Николова

101.                

Елена Александрова Харалампиева

102.                

Елена Борисова Тръпкова

103.                

Елена Валентинова Найденова

104.                

Елена Зияд Суругли

105.                

Елена Кирилова Георгиева

106.                

Елена Костадинова Чалева-Христова

107.                

Елена Павлова Наумова

108.                

Емил Иванов Миладинов

109.                

Емил Кирилов Чамов

110.                

Емилия Георгиева Чамова

111.                

Емилия Живкова Георгиева

112.                

Емилия Мирославова Борисова

113.                

Емилия Станкова Кирилова

114.                

Ерик Николаев Прасков

115.                

Ефросина Рангелова Трохарова

116.                

Живка Декова Тенева

117.                

Зияд Тарек Суругли

118.                

Зорка Иванова Дойчева

119.                

Зоя Албенова Беремска

120.                

Зоя Войкова Захариева

121.                

Ива Василева Григорова

122.                

Ива Георгиева Колева

123.                

Ива Димитрова Стаевска

124.                

Ивайло Георгиев Иванов

125.                

Ивайло Мариянов Иванов

126.                

Ивайло Огнянов Цветков

127.                

Ивайло Тодоров Робов

128.                

Иван Методиев Манчев

129.                

Иван Михайлов Михайлов

130.                

Иван Стефанов Донев

131.                

Иван Стоянов Вълков

132.                

Иванка Стефанова Кръстанова

133.                

Иванка Щерева Карабахчиева

134.                

Ивелина Иванова Чалъмова

135.                

Ивона Йоткова Тодорова

136.                

Илиян Стефчов Исаев

137.                

Илиян Цветанов Цветанов

138.                

Илияна Александрова Златкова

139.                

Илияна Венциславова Варадинова

140.                

Илияна Илиева Борисова

141.                

Ирена Красимирова Георгиева

142.                

Ирена Петрова Маринова

143.                

Йоана Маринова Маринова

144.                

Йордан Василев Василев

145.                

Йорданка Благоева Янева

146.                

Камелия Василева Дончева

147.                

Катя Динчева Точева

148.                

Катя Любомирова Такова

149.                

Катя Петрова Найденова

150.                

Кирил Борисов Николов

151.                

Кирил Маринов Маринов

152.                

Кирилка Илиева Иванова

153.                

Корнелия Стойкова Стоичкова

154.                

Красимир Бориславов Милорадов

155.                

Красимир Стефанов Станев

156.                

Красимира Василева Райчева

157.                

Кристиан Стефанов Димитров

158.                

Кръстенка Борисова Цекова

159.                

Кръстинка Сотирова Захариева

160.                

Лидия Вергилова Илиева

161.                

Лидия Иванова Щиркова

162.                

Лидия Крумова Каймакчийска

163.                

Лидия Стоянова Кирякова

164.                

Лилия Мирославова Мирославова

165.                

Лилия Петрова Богданова

166.                

Лилия Стефанова Христова

167.                

Лилияна Грозданова Славкова

168.                

Лъчезар Николаев Иванов

169.                

Любка Михайлова Ганчева

170.                

Любомир Благоев Благоев

171.                

Любомир Георгиев Джунов

172.                

Любомир Иванов Манчев

173.                

Любомир Таков Тодоров

174.                

Магдалена Петрова Стоянова

175.                

Майя Петрова Иванова

176.                

Маргарита Василева Апостолова

177.                

Маргарита Георгиева Божилова

178.                

Маргрета Борисова Милкова

179.                

Мариана Георгиева Лозанова

180.                

Мариана Огнянова Фердинандова

181.                

Мариана Стефанова Смърдилова

182.                

Марин Кирилов Маринов

183.                

Марин Цветанов Велев

184.                

Марина Маринова Маринова-Владимирова

185.                

Марио Емилов Петков

186.                

Марио Красимиров Атанасов

187.                

Мария Александрова Карабова

188.                

Мария Асенова Москова- Николова

189.                

Мария Атанасова Владимирова

190.                

Мария Василева Манова

191.                

Мария Драгомирова Кръстанова

192.                

Мария Кирова Шапарова

193.                

Мария Петрова Иванова

194.                

Мария Петрова Крумова

195.                

Мария Сотирова Златанова

196.                

Мария Стоянова Димова

197.                

Мария Стоянова Ризова

198.                

Марияна Георгиева Виденова

199.                

Мартин Александров Дудов

200.                

Методи Иванов Методиев

201.                

Методи Христофоров Йорданов

202.                

Мила Владимирова Стоянова

203.                

Милен Митков Попов

204.                

Милчо Петров Миланов

205.                

Мирослав Тодоров Митов

206.                

Мирослава Веселинова Балтова

207.                

Михаела Николова Енфеджиева

208.                

Надка Радославова Йорданова

209.                

Наташка Кирилова Шопова

210.                

Нели Костадинова Манова

211.                

Нели Цветанова Миховска

212.                

Неша Паунова Младенова

213.                

Никол Радославова Маринова

214.                

Никола Йотков Тодоров

215.                

Николай Иванов Ангелов

216.                

Николай Иванов Трайков

217.                

Николай Костадинов Иванов

218.                

Николай Крумов Кръстев

219.                

Николай Найденов Павликенов

220.                

Николай Пенков Цоков

221.                

Николай Пламенов Гергов

222.                

Николай Тошков Симеонов

223.                

Николета Петрова Давидова

224.                

Николинка Тодорова Илиева

225.                

Нина Владимирова Пелтекова

226.                

Павел Ценков Тодоров

227.                

Павлина Василева Миладинова

228.                

Павлина Иванова Манчева

229.                

Павлина Станоева Йорданова

230.                

Пенко Димитров Цоков

231.                

Петра Първанова Митова

232.                

Петранка Любомирова Благоева

233.                

Петранка Пенева Арангелова

234.                

Петър Кирилов Конов

235.                

Петър Петров Драганов

236.                

Петър Тодоров Тодоров

237.                

Петьо Илиев Димов

238.                

Петя Борисова Попова

239.                

Петя Петрова Милкова

240.                

Пламен Пенев Илиев

241.                

Пламен Стефанов Бенев

242.                

Полина Николаева Ангелова

243.                

Продан Филипов Проданов

244.                

Радослав Бойчов Николов

245.                

Радослав Тихомиров Ценов

246.                

Райна Борисова Кирякова

247.                

Ралица Бориславова Манова Тасева

248.                

Ралица Иванова Владова

249.                

Рая Емилова Праскова

250.                

Роза Григорова Свещарска

251.                

Розалия Ненчева Станкова

252.                

Росен Александров Александров

253.                

Росен Любенов Недков

254.                

Росица Асенова Симова

255.                

Росица Петрова Керемедчиева

256.                

Ростислав Бойков Атанасов

257.                

Румен Георгиев Иванов

258.                

Румен Руменов Димитров

259.                

Сашо Борисов Георгиев

260.                

Светла Василева Кротева

261.                

Светлана Кирилова Харизанова

262.                

Светлина Драгиева Драгова

263.                

Светослава Кирилова Шапарова

264.                

Светослава Стоянова Дудова

265.                

Сергей Иванов Дудов

266.                

Силвия Александрова Дудова

267.                

Силвия Виденова Велчева

268.                

Симеон Кирилов Златков

269.                

Симеон Яношев Кръстев

270.                

Слава Георгиева Антонова

271.                

Славчо Димитров Янков

272.                

Снежанка Иванова Йорданова

273.                

Снежанка Иванова Недкова

274.                

Снежинка Софиянова Томалевска

275.                

Соня Иванова Ангелова

276.                

Спас Петров Михайлов

277.              

Станислав Георгиев Славков

278.              

Станка Александрова Джунова

279.              

Станка Иванова Николова

280.              

Станка Кирчева Танова

281.              

Стефан Атанасов Ризов

282.              

Стефан Кирилов Шапаров

283.              

Стефка Григорова Стоева

284.              

Стефка Димитрова Методиева

285.              

Стефка Стойнева Спасова

286.              

Тамер Танери Чаушев

287.              

Таня Александрова Стоянова

288.              

Таня Владимирова Токиева

289.              

Таня Стефанова Донева

290.              

Татяна Миткова Маноилова

291.              

Татяна Кирилова Найденова

292.              

Теодора Атанасова Младенова

293.              

Теодора Борисова Николова

294.              

Теодора Йорданова Стоянова

295.              

Теодора Николаева Тонкова

296.              

Тихомир Валериев Барбутски

297.              

Тодор Иванов Грошлев

298.              

Фердинанд Стефков Фердинандов

299.              

Христо Недев Христов

300.              

Цветан Александров Славков

301.              

Цветан Илиев Цветанов

302.              

Цветанка Божилова Миланова

303.              

Цветанка Борисова Димитрова

304.              

Цветанка Иванова Божилова

305.              

Цветанка Методиева Йорданова

306.              

Цветанка Славчева Христова

307.              

Цветелина Пенкова Цокова

308.              

Цеца Цанова Христова

309.              

Юлия Димитрова Евтимова

310.              

Юлия Методиева Славкова

311.              

Юлия Станиславова Георгиева

312.              

Юлиян Милков Каймакчийски

313.              

Юри Атанасов Кротев

314.              

Янита Николаева Митова

315.              

Ясен Григоров Борисов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения