Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1487-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Румен Йорданов Петков, в качеството му на председател на ПП АБВ срещу решение № 46 от 20.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Павел баня, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по електронната поща от Румен Йорданов Петков, в качеството му на председател на ПП АБВ, срещу решение № 46 от 20.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Павел баня, област Стара Загора.

С решение № 46 от 20.09.2019 г., ОИК – Павел баня е регистрирала Цвятко Нейков Балабуров, издигнат от ПП „ДПС“ като кандидат за кмет на кметство Тъжа, община Павел баня за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Според сигналоподателя кандидатът Цвятко Нейков Балабуров има влязла в сила присъда по наказателно дело № 3420 ат 24.10.2018 г. на Специализирания наказателен съд – гр. София. Твърди се, че кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК и подписвайки приложение № 65 от изборните книжа извършва още едно престъпление от общ характер по чл. 313 НК.

Иска се ЦИК да предприеме необходимите мерки за заличаване на регистрацията на Цвятко Нейков Балабуров, издигнат от ПП „ДПС“ като кандидат за кмет на кметство Тъжа, община Павел баня и да се отмени решение № 46 от 20.09.2019 г. на ОИК – Павел баня. Сигналоподателят моли ЦИК да уведоми надлежните разследващи и правоприлагащи органи и институции за извършените престъпления от общ характер.

Сигналът е недопустим, тъй като същият е просрочен и е подаден извън предвидения в чл. 88 ИК срок за обжалване на решение № 46 от 20.09.2019 г. на ОИК – Павел баня.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Румен Йорданов Петков, като председател на ПП АБВ срещу решение № 46 от 20.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Павел баня, област Стара Загора.

Връща административната преписка на ОИК – Павел баня.

Решението на ОИК – Павел баня подлежи на обжалване пред Административен съд – Стара Загора чрез ОИК – Павел баня в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения