Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1484-НС
София, 27 септември 2022 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

 

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-66/23.09.2022 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в телевизионна  програма БЪЛГАРИЯ 24 на доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб“ ЕООД, на 22.09.2022 г. от 20:53 ч. до 20:58 ч., е излъчена платена агитационна форма с участието на кандидата за народен представител от ПП ВМРО Ангел Джамбазки, в която се съдържат изрази, накърняващи добрите нрави, честта и доброто име на кандидати за народни представители. Към сигнала е приложен един брой диск с откъс от излъчения материал.

На ЦИК е служебно известно, че Ангел Чавдаров Джамбазки, е регистриран като кандидат за народен представител от листата на ПП ВМРО под № 1 в Първи изборен район – Благоевградски, и под № 1 в Двадесет и пети изборен район – София.

Съгласно публичния регистър на СЕМ, програма БЪЛГАРИЯ 24 е с национален обхват и се доставя от „Вижън Лаб“ ЕООД, ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 1.

Видеоматериалът е излъчен по програма БЪЛГАРИЯ 24 на 22.09.2022 г. в обособена рубрика „Парламентарни избори 2022“, с начало 20:53 ч. и край 20:58 ч. Материалът съдържа обозначение, че е платена форма, както и наименованието на партията ВМРО и номера на партията в бюлетината в изборите на 02.10.2022 г., като в него се прави коментар на позицията на представители на „Демократична България“ по отношение образуването на избирателни секции извън страната.

От обективна страна се налага извод, че съдържанието на описания видеоматериал дава основание същият да бъде квалифициран като агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК. С използваните в него изрази по отношение на представители на коалиция „Демократична България – Обединение“ – Христо Иванов, Ивайло Мирчев, Антоанета Цонева, които са и кандидати за народни представители, а именно – „те слагат фесове“, „те вземат в ръката ибриците“, „група лицемери“, „национални предатели“, „неможачи световни“, „гнусни соросоиди и грантаджии“ се накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидати за народни представители, което представлява нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК.

От субективна страна кандидатът на ПП ВМРО Ангел Джамбазки е използвал описаните по-горе изрази с цел да популяризира позицията на партията, която представлява.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, извършено от кандидата за народен представител от ВМРО – Ангел Чавдаров Джамбазки, изразяващо се в нарушение на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за народни представители Христо Иванов, Ивайло Мирчев, Антоанета Цонева по програма „България 24“, от 20.53 до 20.58 часа на 22.09.2022 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Ангел Чавдаров Джамбазки, ЕГН …, адрес: гр. …., ул. „….“ № …, ет. …, ап. ….

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения