Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1448-МИ
София, 12 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: техническите характеристики на бюлетините в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 208, чл. 420, чл. 421 и чл. 422 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Бюлетините за гласуване в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, се изработват съгласно образец - Приложение № 85-МИ, съответно Приложение № 86-МИ от изборните книжа, одобрени с Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК.

2. Утвърждава техническите характеристики и защитата на бюлетината:

2.1. за произвеждане на нови избори за общински съветници в община Сърница, област Пазарджик, съгласно приложение № 1;

2.2. за произвеждане на нови избори за кмет на община Сърница, област Пазарджик, съгласно приложение № 2.

3. Приложения № 1 и № 2 към настоящото решение не се публикуват.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения