Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1448-МИ
София, 12 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: техническите характеристики на бюлетините в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 208, чл. 420, чл. 421 и чл. 422 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Бюлетините за гласуване в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, се изработват съгласно образец - Приложение № 85-МИ, съответно Приложение № 86-МИ от изборните книжа, одобрени с Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК.

2. Утвърждава техническите характеристики и защитата на бюлетината:

2.1. за произвеждане на нови избори за общински съветници в община Сърница, област Пазарджик, съгласно приложение № 1;

2.2. за произвеждане на нови избори за кмет на община Сърница, област Пазарджик, съгласно приложение № 2.

3. Приложения № 1 и № 2 към настоящото решение не се публикуват.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения