Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1448-МИ
София, 12 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: техническите характеристики на бюлетините в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 208, чл. 420, чл. 421 и чл. 422 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Бюлетините за гласуване в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, се изработват съгласно образец - Приложение № 85-МИ, съответно Приложение № 86-МИ от изборните книжа, одобрени с Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК.

2. Утвърждава техническите характеристики и защитата на бюлетината:

2.1. за произвеждане на нови избори за общински съветници в община Сърница, област Пазарджик, съгласно приложение № 1;

2.2. за произвеждане на нови избори за кмет на община Сърница, област Пазарджик, съгласно приложение № 2.

3. Приложения № 1 и № 2 към настоящото решение не се публикуват.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения