Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1419-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-390 от 16.10.2019 г. от кмета на община Костенец Радостин Радев с приложено предложение от Александър Арангелов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област. Предлага се на мястото на Лили Георгиева Михайлова – член на ОИК – Костенец, да бъде назначена Йорданка Любенова Великова.

Към предложението са приложени: заявление от Лили Георгиева Михайлова за освобождаването й като член на ОИК - Костенец; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Йорданка Любенова Великова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Костенец, Софийска област, Лили Георгиева Михайлова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Костенец, Софийска област, Йорданка Любенова Великова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1436-МИ/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения