Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 143-ЕП
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 81-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Девети район – Кърджалийски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 81-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка в името на зам.-председателя на РИК в Девети район - Кърджалийски, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 81-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК, като вместо „Даниел Гочев Делчев“ да се чете „Даниел Точев Делчев“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

81-ЕП/

Календар

Решения