Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 143-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Раковски, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Раковски, област Пловдив, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-75 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Раковски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Раковски, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Луиза Сартис Кочева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Надежда Якова Гешева

 

СЕКРЕТАР:

Росица Иванова Пеева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ана Петрова Белчева

 

 

Мария Недялкова Лесова-Зенкова

 

 

Иван Велков Лесов

 

 

Елена Ангелова Райкова

 

 

Лилияна Танчева Шопова

 

 

Анна Славова Белчева-Керина

 

 

Стойо Иванов Фитнев

 

 

Ана Станкова Димитрова

 

 

Ангелина Кънчева Ружина

 

 

Костадин Желязков Игнатов

 

 

Йордан Григоров Григоров

 

 

Йовко Генов Стойков

 

 

Милена Рафаелова Бенина

 

 

Йосиф Варков Лесов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения