Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1429-МИ
София, 15 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Д М Т – представляваща Инициативния комитет за издигане на Георги Тодоров Георгиев като независим кандидат за кмет на община Вълчи дол, област Варна, срещу решение № 158-ЧМИ от 13.09.2022г. на ОИК – Вълчи дол

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № ЧМИ-12-1 от 14.09.2022 г. е постъпила жалба от Д М      Т       – представляваща Инициативния комитет за издигане на Георги Тодоров Георгиев като независим кандидат за кмет на община Вълчи дол, област Варна, срещу решение № 158-ЧМИ от 13.09.2022 г. на ОИК – Вълчи дол, ведно с приложено оспореното решение.

С решение № 158-ЧМИ от 13.09.2022 г. ОИК – Вълчи дол, е обявила поредните номера на партии, коалиции и независими кандидати в бюлетината при произвеждане на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Жалбоподателката твърди, че коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, която не е регистрирала кандидат за изборите за 9 октомври 2022 г., не трябва да се включва нито в жребия за определяне на поредни номера, нито в бюлетината, като аргументира твърдението си с тълкуване нормата на чл. 262 ИК.

Жалбоподателката е формулирала искане към ЦИК за тълкуване на приложимите правни норми във връзка с оспореното решение и оказване на методическа помощ на ОИК – Вълчи дол. Като взе предвид горепосоченото твърдение на жалбоподателката, че единият от допуснатите политически субекти за участие в частичните избори за кмет на община Вълчи дол не следва да фигурира в оспореното решение на ОИК – Вълчи дол, ЦИК приема за разглеждане жалбата в този смисъл.

На първо място, следва да се отбележи, че визираният от жалбоподателката чл. 262 ИК не е приложим в настоящия случай, тъй като същият касае изборите за народни представители, но доколкото текстът на разпоредбата е еквивалентен с текста на чл. 423 ИК за изборите за общински съветници и за кметове, ЦИК приема, че аргументацията на жалбоподателката следва да се разбира и като тълкуване нормата на чл. 423 ИК.

Оспореното Решение № 158-ЧМИ от 13.09.2022 г. на ОИК –Вълчи дол, е основано на Решение № 1405-МИ от 09.09.2022 г. на ЦИК за определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, допуснати за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г., с което решение ЦИК в рамките на правомощията си е определила пореден номер 3 (три) на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Това решение на ЦИК не е обжалвано. Към момента на вземане на решението на ЦИК, сроковете за регистрации на кандидатски листи и независими кандидати не е изтекъл, съответно в диспозитива на Решение № 1405-МИ от 09.09.2022г. на ЦИК е посочено, че когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

С оспореното Решение №158-ЧМИ от 13.09.2022 г. ОИК – Вълчи дол, по същество обявява поредния номер 5 (пет) в бюлетината на регистрирания в ОИК Инициативен комитет в подкрепа на Георги Тодоров Георгиев като независим кандидат за кмет на община Вълчи дол. Технически в диспозитива на решението е възпроизведен и диспозитивът на решението на ЦИК, с което са обявени поредните номера на допуснатите за участие в същите избори партии и коалиции, като законосъобразно ОИК е определила пореден номер на независимия кандидат след определените от ЦИК поредни номера на партиите и коалицията.

С така взетото Решение № 158-ЧМИ от 13.09.2022г. ОИК – Вълчи дол, не е нарушила законовите разпоредби и е съобразила и изпълнила  решението на ЦИК.

При вземане на следващите свои решения относно обявяване на регистрираните кандидати за участие в частичните избори за кмет на община Вълчи дол, област Варна, и за одобряване образеца на бюлетината Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, следва да съобрази разпоредбата на чл. 423, ал. 3 ИК и Решение  № 1405-МИ от 09.09.2022 г. на ЦИК, като в бюлетината не се изписва номерът и не се оставя празен ред на поредния номер на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, съответно не се променят поредните номера на останалите политически субекти, регистрирали кандидати за участие в изборите.

На основание гореизложеното се установява, че оспореното решение №158-ЧМИ от 13.09.2022 г. ОИК – Вълчи дол, е постановено в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и Решение № 1405-МИ от 09.09.2022г. на ЦИК.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №158-ЧМИ от 13.09.2022 г. на ОИК – Вълчи дол, с което е обявила поредните номера в бюлетината на местни коалиции и независими кандидати при произвеждане на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022г.

Решението на ОИК – Вълчи дол, на основание чл. 88, ал. 1, изр. 2 ИК подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Варна.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения