Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1426-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Б. И. Р. и С. С. П. срещу решение № 789-МИ от 12.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Столична

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Столична е постъпила жалба с вх. № МИ-15-956 от 16.10.2019 г. от Б. И. Р., гр. София и жалба с вх. № МИ-15-948 от 16.10.2019 г. от С. С. П., гр. Банкя, срещу решение № 789-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Столична, с което е определила броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Столична община.

Жалбоподателят Р. твърди, че с решение № 789-МИ от 12.10.2019 г. ОИК – Столична не е образувала ПСИК в район „Илинден“. Твърди, че той и други избиратели от района са изпратили до местната администрация по пощата с обратна разписка осем заявления с приложени медицински документи, а в решението си ОИК – Столична посочва само четири такива. Моли Централната избирателна комисия да извърши проверка на броя на подадените заявления и след като се установи, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс относно образуване на ПСИК, ОИК – Столична да се произнесе с решение и да допусне образуване на ПСИК в район „Илинден“.

Жалбоподателката С. П. твърди, че е подала заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на район „Банкя“ и моли да бъде образувана такава на територията на Столична община, като счита, че в противен случай тя и много избиратели в нейното положение, ще бъдат лишени от правото на глас.

Централната избирателна комисия намира, че жалбите за допустими, тъй като са подадени от лица с правен интерес срещу акт, който подлежи на обжалване и са депозирани в законоустановения срок.

Разгледани по същество жалбите са основателни по следните съображения:

Въз основа на постъпила обобщена информация от кмета на Столична община за броя подадени заявления за гласуване с подвижна ПСИК, с решение № 789-МИ от 12.10.2019 г. ОИК – Столична е определила 7 броя подвижни ПСИК на територията на Столична община, както следва: район „Красно село“, район „Подуяне“, район „Изгрев“, район „Триадица“, район „Красна поляна“, район „Искър“ и район „Оборище“.

Не са образувани ПСИК в район „Лозенец“, район „Витоша“, район „Банкя“ и район „Връбница“, поради подадени 2 броя заявления, район „Възраждане“,  район „Сердика“, район „Надежда“, поради подадени 3 броя заявления, район „Илинден“, район „Овча купел“, район „Нови Искър“, поради подадени 4 броя заявления, район „Средец“ – 7 броя заявления, район „Слатина“ и район „Люлин“ – 8 броя заявления, район „Младост“ – 9 заявления и район „Кремиковци“ – 1 брой заявление.

От приложената към преписка справка за брой подадени заявления по чл. 37, ал. 1 ИК се установява, че 64 избиратели на територията на Столична община няма да могат да упражнят правото си на глас, тъй като на територията на района, в който живеят има подадени по-малко от 10 броя заявления за гласуване с ПСИК, поради което ОИК – Столична не е определила отделна ПСИК, която да обслужва административния район.

Съгласно т. 5 от Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК срок до 12 октомври 2019 г. кметът на общината уведомява ОИК за броя на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, а ОИК със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Съгласно чл. 90, ал. 1 ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна ПСИК при наличието на не по-малко от 10 избирател, подали заявление по чл. 37 ИК. Територията на Столична община за произвеждането на изборите за общински съветници представлява един многомандатен изборен район, а за произвеждането на изборите за кмет на община един едномандатен изборен район. На основание горното на територията на Столична община, като едно населено място, следва да се образуват общи ПСИК, в които избирателите да могат да гласуват за кмет на община, общински съветници и кмет на район, в случай че на територията на административния район, в който живеят, не е образувана отделна ПСИК, съгласно т. 11 от Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. В конкретния случай на територията на Столична община има общо 64 броя подадени заявления за гласуване с ПСИК, които не са достатъчни за образуване на отделни ПСИК в рамките на административния район, но отговарят на изискването на чл. 90, ал. 1 ИК за образуване на ПСИК на територията на Столична община, с която избирателите да могат да гласуват за кмет на Столична община, за общински съветници и за кмет на район..

От жалбата на господин Р. се установява, че са подадени чрез „Български пощи“ АД 8 броя заявления за гласуване с ПСИК в район „Илинден“ с дата на пощенското клеймо 11.10.2019 г., които са в срок и не са взети предвид от ОИК при постановяване на оспореното решение.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че с цел осигуряване на възможност на всеки избирател, подал заявление за гласуване с ПСИК на територията на Столична община и при спазване изисквания на Изборния кодекс, ОИК – Столична следва да образува допълнителни ПСИК над определените от нея 7 броя. Централната избирателна комисия указва на ОИК – Столична община, че следва да определи броя на допълнителните ПСИК, като се съобрази с общия брой на подадените заявления по чл. 37 ИК на територията на Столична община, включително и с подадените от жалбоподателя Р. заявления, и адресите, които ще обслужва комисията. Също така ОИК – Столична следва да определи кои съседни административни райони ще бъдат включени в обхвата на допълнително образуваните ПСИК на територията на Столична община.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 789-МИ от 12.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община в частта, с която не са образувани ПСИК на територията на район „Средец“, район „Възраждане“, район „Сердика“, район „Слатина“, район „Лозенец“, район „Илинден“, район „Надежда“, район „Младост“, район „Витоша“, район „Овча купел“, район „Люлин“, район „Връбница“, район „Нови Искър“, район „Кремиковци“ и район „Банкя“.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична за произнасяне съгласно указанията в мотивната част на решението.

Решението на Централната избирателна комисия подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения