Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1413-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: съставяне на акт за извършено нарушение на Изборния кодекс от Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов, депутати от 41-то Народно събрание на Република България в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ”

Въз основа на публикации в печатани издания и предаванията на телевизии - новинарската емисия на Нова телевизия в 19,30 ч. на 25.10.2011 г. и др., ЦИК изпрати писмо с изх. № 561 от 25.10.2011 г. до Общинска избирателна комисия - Столична община, със запитване налице ли е било нерегламентирано присъствие от страна на народни представители от ПП „ГЕРБ" в зала „Универсиада" на 23 срещу 24 октомври през нощта след приключване на изборния ден и при предаване и приемане на изборни книжа и материали. С вх. № 2313 от 26.10.2011 г. в ЦИК е постъпило писмо-отговор, подписано от председателя на ОИК - Столична община, в което се отговаря, че на 24.10.2011 г. е допуснато присъствие на Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ". Към отговора са приложени пълномощни № 005 от 25.07.2011 г. и № 006 от 25.07.2011 г. от представляващия ПП „ГЕРБ" Бойко Борисов, с които същият е упълномощил Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов да представляват партията на територията на Столична община пред кмета на Столична община, районните кметове, кметове на кметства и съответните администрации, областния управител, държавни учреждения, национални и регионални медии, като подписват, подават и получават документи, свързани с участието на ПП „ГЕРБ" в предстоящите избори на 23 октомври 2011 г. за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, както и в изборите за президент и вицепрезидент през целия период на предизборната кампания, включително избирателните секции при отваряне на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването да получават извлечения от протоколите на СИК, да представляват ПП „ГЕРБ" в изборния ден пред СИК и ОИК на територията на област София, включително да подават жалби, сигнали и др., да оспорват изборните резултати, както и да преупълномощават трети лица с тези права.

Направено е предложение въз основа на изложеното ЦИК да приеме, че на 24.10.2011 г. Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ" са присъствали в помещението на зала „Универсиада" при предаване на протоколите на СИК от Столична община на ОИК - Столична община. От излъчените материали по Нова телевизия се установява, че същите лица са си позволили да пренасят чували с изборни книжа, което е изключително правомощие само на членовете на СИК.

Според изричната разпоредба на чл. 20, ал. 7 от ИК единствените лица, които могат да присъстват на заседания на ОИК, без да са техни членове, са застъпниците. Посочените по-горе лица не притежават качеството на застъпници. Отделно от това разпоредбите на Изборния кодекс не предвиждат правна възможност трети лица извън членовете на ОИК и преносителите на изборни книжа от СИК да присъстват в процеса на предаване и приемане на протоколите с резултатите от произведените избори. Този процес не представлява заседание на ОИК, а е отделно действие, предвидено и описано в закона. Такава възможност не се предвижда и според Методическите указания на ЦИК.

Описаните по-горе действия на Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ" представляват нарушение на разпоредбата на чл. 20, ал. 7, чл. 210 от Изборния кодекс.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 300, ал. 2, т. 1 във връзка с ал. 1 от ИК бе предложено председателят на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение.

При проведеното гласуване в ЦИК не бе постигнато мнозинство две трети от присъстващите членове на Централната избирателна комисия.

Поради изложеното и на основание чл. 20, ал. 2, изр. 2 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 20, ал. 2, изр. 1 от ИК е налице ОТКАЗ за произнасяне по направеното предложение за съставяне на акт за установяване на административно нарушение относно описаните по-горе действия на Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ".

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сиденова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения