Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1408-ПВР
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпили са предложения вх. № 2493 от 28.10.2011 г., № 2506 от 28.10.2011 г. и № 2505 от 28.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700102, Турция, Анкара, Исмаил Хълми Исмаил, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700102, Турция, Анкара, Гюлвер Селим Мехмед, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700117, Турция, Измир, община Сарнъч, Михаил Минчев Младенов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700117, Турция, Измир, община Сарнъч, Тургай Фикрет Реджеб, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700117, Турция, Измир, община Сарнъч, Северин Северинов Мартинов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700117, Турция, Измир, община Сарнъч, Мустафа Сюлейман Гюдюл, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения