Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 140-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бобошево, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Бобошево, област Кюстендил, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. ОИК-59 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Бобошево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бобошево, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Йорданов Атанасов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Данчова Стамболийска

 

СЕКРЕТАР:

Елена Стойнева Михалкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Катя Георгиева Димитрова

 

 

Стефан Милчов Стефанов

 

 

Веска Иванова Кацарова

 

 

Розалина Георгиева Трифонова

 

 

Любомир Николов Балабанов

 

 

Елена Костадинова Василкьова

 

 

Виктория Николаева Грозданова

 

 

Павлина Иванова Антова

 

 

Незабравка Павлова Павлова

 

 

Йорданка Костадинова Кьосева

 

 

Василка Йорданова Овчарова

 

 

Атанас Николов Панов

 

 

Евгения Евгениева Давидкова

 

 

Василена Сашкова Бояджиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения