Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1394-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: определяне възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката и втори тур на изборите за кметове на общини и кметства на 30 октомври 2011 г

Като съобрази едновременното произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката и втори тур на изборите за кметове на общини и кметства на 30 октомври 2011 г., възникналите затруднения при гласуването на 23 октомври 2011 г., както и че приемането на изборните книжа от общинските избирателни комисии предизвиква непредвидено удължаване на ангажимента на членовете на секционните избирателни комисии в изборния ден и във връзка с проведена кореспонденция между Централната избирателна комисия и министъра на финансите, писмо с вх. № 2489 от 28.10.2011 г. на ЦИК от Симеон Дянков, на основание чл. 18, ал. 1, 2 и 3, чл. 26, ал. 1, т. 7, § 12, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии и на експериментално създадената преброителна комисия, за времето, необходимо за обучението, за работата им в съответната комисия, включително за предаването на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение в размер на 10 лв. като допълнение към възнаграждението, определено с Решение № 893-ПВР/МИ от 21 септември 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения