Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1393-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Каспичан, област Шумен, назначена с Решение № 263-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-789/27.10.2011 г. от Димитър Георгиев Димитров - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия", за промени в ОИК - Каспичан, област Шумен. Предлага се на мястото на члена на комисията Борислава Иванчева Борисова да бъде назначена Райна Ангелова Дочева. Към предложението са приложени: молба от Борислава Иванчева Борисова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Райна Ангелова Дочева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Каспичан, област Шумен, Борислава Иванчева Борисова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 11от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Каспичан, област Шумен, Райна Ангелова Дочева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1836-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1835-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения