Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1388 -ПВР
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1352-ПВР от 26 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допуснати техническа грешки в Решение № 1352-ПВР от 26 октомври 2011 г., както следва:

- номерът на секцията във Федерална република Германия, Мюнхен, е изписан грешно „№ 295000147" вместо „№ 295000148".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1352-ПВР от 26 октомври 2011 г., както следва:

- номерът на секцията във Федерална република Германия, Мюнхен, вместо „№ 295000147" да се чете „№ 295000148"

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1836-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1835-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения