Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1386-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-503 от 14.10.2019 г. от кмета на община Димово, с приложено предложение от упълномощения представител на КП „БСП за България“ за назначаване на Сийка Иванова Стоянова за секретар на ОИК – Димово, на мястото на Иван Видолов Иванов, на който с Решение № 1370-МИ от 11 октомври 2019 г. на ЦИК предсрочно са прекратени пълномощията.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Сийка Иванова Стоянова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Димово, област Видин, Сийка Иванова Стоянова, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения