Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1386-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-503 от 14.10.2019 г. от кмета на община Димово, с приложено предложение от упълномощения представител на КП „БСП за България“ за назначаване на Сийка Иванова Стоянова за секретар на ОИК – Димово, на мястото на Иван Видолов Иванов, на който с Решение № 1370-МИ от 11 октомври 2019 г. на ЦИК предсрочно са прекратени пълномощията.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Сийка Иванова Стоянова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Димово, област Видин, Сийка Иванова Стоянова, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения