Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1382-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-33 от 02.09.2022 г. е постъпило предложение от Кирил Стоев – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната“. Предлага се на мястото на Игнат Стойчев Стойчев, освободен с Решение № 1356-НС от 31 август 2022 г. на ЦИК, за председател на РИК да бъде назначена Анастасия Йорданова Соколова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Анастасия Йорданова Соколова и пълномощно в полза на Кирил Стоев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Анастасия Йорданова Соколова, ЕГН ... .

На назначения председател на РИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения