Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 138-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ново село, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Ново село, област Видин, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-17 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ново село.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ново село, област Видин, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Георгиева Дикова-Кайцанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сашка Петкова Каменова

 

СЕКРЕТАР:

Иглика Герасимова Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниел Боянов Цветанов

 

 

Галина Ценкова Манджукова

 

 

Кирил Венелинов Петров

 

 

Лида Милчева Маринова

 

 

Соня Стоянова Георгиева

 

 

Красимир Маринов Илиев

 

 

Надежда Стефанова Владимирова-Тодорова

 

 

Владимир Цоков Иванов

 

 

Пенка Коцева Балтанова

 

 

Вероника Тонева Евдокимова

 

 

Мая Людмилова Цветанова

 

 

Милифон Серафимов Георгиев

 

 

Наташа Кирилова Петрова

 

 

Камелия Боянова Каменова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения