Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1370-НС
София, 12 ноември 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване на Христо Георгиев Гаджев за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София

С писмо вх. № НС-02-86 от 12.11.2014 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 12 ноември 2014 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Красимир Георгиев Ципов, избран от Двадесет и пети изборен район - София, издигнат от листата на политическа партия „ГЕРБ" в 43-то Народно събрание.

На основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София, Христо Георгиев Гаджев, ЕГН ..., от листата на политическа партия „ГЕРБ" в 43-то Народно събрание.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

4088-НС/

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения