Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1361-МИ
София, 10 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1305-МИ от 7 октомври 2019 г. на ЦИК

След извършена служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 1305-МИ от 7 октомври 2019 г. на ЦИК при изписване на бащиното име на член на СИК № 014900006, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1305-МИ от 7 октомври 2019 г. на ЦИК при изписване на бащиното име на член на СИК  014900006, като вместо „Христина Райчова Тацкова“ да се чете „Христина Валериева Тацкова“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1305-МИ/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения