Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1355-ПВР/МИ
София, 26.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Угърчин, област Ловеч, назначена с Решение № 159-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Въз основа на влязло в сила Решение № 1251-ПВР/МИ от 19 октомври 2011 г. на ЦИК са прекратени предсрочно пълномощията на Ивайло Павлинов Райновски като член на ОИК - Угърчин.
По предложение с вх. № ОИК-755 от 13.10.2011 г. на Павлин Иванов Райновски - преупълномощен представител на Синята коалиция, на негово място за член на комисията се предлага Адриана Колева Балевска. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Адриана Колева Балевска.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Угърчин, област Ловеч, Адриана Колева Балевска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения