Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1355-ПВР/МИ
София, 26 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Угърчин, област Ловеч, назначена с Решение № 159-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Въз основа на влязло в сила Решение № 1251-ПВР/МИ от 19 октомври 2011 г. на ЦИК са прекратени предсрочно пълномощията на Ивайло Павлинов Райновски като член на ОИК - Угърчин.
По предложение с вх. № ОИК-755 от 13.10.2011 г. на Павлин Иванов Райновски - преупълномощен представител на Синята коалиция, на негово място за член на комисията се предлага Адриана Колева Балевска. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Адриана Колева Балевска.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Угърчин, област Ловеч, Адриана Колева Балевска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения