Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1353-НС
София, 30 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е искане от кмета на община Септември с вх. № НС-14-15 от 29.10.2014 г. на Централната избирателна комисия за достъп до запечатаното помещение в община Септември, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители. В същото помещение се съхраняват и неизползваните (резервни) бюлетини и формулярите на изборните книжа, които не са предадени на СИК.

Достъпът е необходим с цел преместването на изборните книжа и материали в друго помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация Септември, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

С Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия е уредила условията и реда за прибиране и съхранение на торбите и другите книжа в определените помещения от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. и Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с цел преместването на изборните книжа и материали в друго помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация Септември, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Достъпът да се осъществи при условията и реда на т. 24 - 27 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., с цел прибирането на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в същото помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация Септември

Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения