Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1351-ПВР/МИ
София, 26 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 411-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 411-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, както следва: ЕГН на секретаря на комисията Любен Иванов Станилов е изписано грешно „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 411-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като ЕГН на секретаря на комисията Любен Иванов Станилов да се чете „ЕГН ...". Анулира удостоверение № 3 от 01.09.2011 г. на Любен Иванов Станилов.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения