Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1351-ПВР/МИ
София, 26.10.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 411-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 411-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, както следва: ЕГН на секретаря на комисията Любен Иванов Станилов е изписано грешно „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 411-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като ЕГН на секретаря на комисията Любен Иванов Станилов да се чете „ЕГН ...". Анулира удостоверение № 3 от 01.09.2011 г. на Любен Иванов Станилов.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения