Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1348-НС
София, 23 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Людмила Константинова Шнайдер с вх. № НС-22-515 от 20.10.2014 г.

Постъпила е жалба от Людмила Константинова Шнайдер с вх. № НС-22-515 от 20.10.2014 г., в която се правят оплаквания срещу процесуални действия на ЦИК по повод произнасяне по жалба/питане с вх. № НС-00-502 на Андрей Златинов от 17.10.2014 г.

По същество се излагат съображения за неоснователността на  жалбата/питане на А. Златинов, както и възражения относно изпращането на същата на прокуратурата и на Министерството на външните работи.

Централната избирателна комисия преценявайки направените оплаквания, приема, че жалбата следва да се остави без разглеждане като недопустима.

В жалбата на Л. Шнайдер не се визира конкретно нарушение на Изборния кодекс, по което ЦИК има правомощието да се произнесе, поради което поради липса на предмет тя следва да се остави без разглеждане.

В жалбата се атакуват процесуални действия на ЦИК, свързани с администриране на жалбата/питане на А. Златинов, както и съображения за неоснователността й, но без оплакванията да са насочени към Върховния административен съд. Като се има предвид, че отделни процесуални действия на ЦИК не подлежат на самостоятелно обжалване, а произнасянето по жалбата/питане на А. Златинов не е завършило с решение, Централната избирателна комисия не може да приеме, че жалбата на Л. Шнайдер следва да продължи своя ход по реда на чл. 58 от ИК.

Водима от горните съображения Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Людмила Константинова Шнайдер с вх. № НС-22-515 от 20.10.2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения