Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1345-НС
София, 23 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1322-НС от 10 октомври 2014 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия след проверка констатира, че в Решение № 1322-НС от 10 октомври 2014 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, като погрешно е записано, че допуска промени в Решение № 1176-НС от 5 октомври 2014 г. на ЦИК вместо правилното „Решение № 1276-НС".

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1322-НС от 10 октомври 2014 г. на ЦИК, като вместо „Решение № 1176-НС" да се чете „Решение № 1276-НС".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1322-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения