Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1345-НС
София, 23 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1322-НС от 10 октомври 2014 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия след проверка констатира, че в Решение № 1322-НС от 10 октомври 2014 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, като погрешно е записано, че допуска промени в Решение № 1176-НС от 5 октомври 2014 г. на ЦИК вместо правилното „Решение № 1276-НС".

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1322-НС от 10 октомври 2014 г. на ЦИК, като вместо „Решение № 1176-НС" да се чете „Решение № 1276-НС".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1322-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения