Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1340-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1307-МИ от 7 октомври 2019 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия след извършена служебна проверка установи, че е допусната техническа грешка в мотивите и диспозитива на Решение № 1307-МИ от 7 октомври 2019 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка на страница втора от мотивите и в диспозитива на Решение № 1307-МИ от 7 октомври 2019 г. на ЦИК, като вместо „№ 253500072 /с. Лиляк/“ да се чете „№ 253500073 /с. Лиляк/


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1307-МИ/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения