Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1340-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1307-МИ от 7 октомври 2019 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия след извършена служебна проверка установи, че е допусната техническа грешка в мотивите и диспозитива на Решение № 1307-МИ от 7 октомври 2019 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка на страница втора от мотивите и в диспозитива на Решение № 1307-МИ от 7 октомври 2019 г. на ЦИК, като вместо „№ 253500072 /с. Лиляк/“ да се чете „№ 253500073 /с. Лиляк/


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1307-МИ/

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения