Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1329-МИ
София, 08.10.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 1286-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК относно назначаване СИК в община Дулово

В Централната избирателна комисия по електронната поща е получено писмо с вх. № МИ-15-705 от 07.10.2019 г. от председателя на ОИК – Дулово, за допусната техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 1286-МИ от 3 октомври 2019 г., като в състава на СИК № 191000439 е пропуснат член от квотата на ПП „ВОЛЯ“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 1286-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК, като в СИК № 191000439 се добавя член от квотата на ПП „ВОЛЯ“ – Илка Райчева Дончева, ЕГН ...

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1286-МИ/

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения