Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1327-НС
София, 12 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и третото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК

І. Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

1. от Бойко Методиев Борисов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-126 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район - София;

2. от Цветан Генчев Цветанов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-128 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Четвърти изборен район - Великотърновски;

3. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН ..., с вх. № НС-10-125 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ГЕРБ в Дванадесети изборен район - Монтана;

4. от Ивайло Ангелов Московски, ЕГН ..., с вх. № НС-10-127 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и шести изборен район - Софийски;

5. от Лиляна Павлова Николова, ЕГН ..., с вх. № НС-10-129 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ГЕРБ в Трети изборен район - Варненски;

6. от Милена Цветанова Дамянова, ЕГН ..., с вх. № НС-10-130 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и трети изборен район - София;

7. от Михаил Райков Миков, ЕГН ..., с вх. № НС-11-53 от 11.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП лява България в Двадесет и пети изборен район - София;

8. от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., с вх. № НС-10-121 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП Движение за права и свободи в Девети изборен район - Кърджалийски;

9. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН ..., с вх. № НС-10-122 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП Движение за права и свободи в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

10. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН ..., с вх. № НС-10-123 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП Движение за права и свободи в Двадесет и осми изборен район - Търговищки;

11. от Камен Костов Костадинов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-124 от 10.10.2014 г. с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП Движение за права и свободи в Четвърти изборен район - Великотърновски;

12. от Атанас Петров Атанасов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-48 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Реформаторски блок в Двадесет и трети изборен район - София;

13. от Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-49 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Петнадесети изборен район - Плевенски;

14. от Валери Симеонов Симеонов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-46 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО във Втори изборен район - Бургаски;

15. от Валентин Кирилов Касабов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-47 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Трети изборен район - Варненски;

16. от Волен Николов Сидеров, ЕГН ..., с вх. № НС-10-134 от 11.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП АТАКА в Двадесет и пети изборен район - София;

17. от Ивайло Георгиев Калфин, ЕГН ..., с вх. № НС-11-43 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в Двадесет и пети изборен район - София;

18. от Борислав Михайлов Борисов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-44 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в Шестнадесети изборен район - Пловдив.

 

ІІ. Постъпили са заявления, с които обявени за избрани народни представители отказват да бъдат обявявани повторно в други изборни райони, както следва:

1. Димитър Кирилов Байрактаров, ЕГН ..., обявен за избран от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски, заявява, че желае да остане избран в този изборен район със заявление вх. № НС-11-45 от 10.10.2014 г.

2. Магдалена Ламбова Ташева, ЕГН ..., обявен за избрана от листата на ПП АТАКА в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, заявява, че желае да остане избрана в този изборен район със заявление вх. № НС-11-45 от 10.10.2014 г. със заявление вх. № НС-10-135 от 11.10.2014 г.

С оглед на изложеното Димитър Кирилов Байрактаров не следва да бъде обявяван за избран за народен представител във Втори изборен район - Бургаски, и Магдалена Ламбова Ташева не следва да бъде обявявана за избрана за народен представител в Трети изборен район - Варненски.

 

ІІІ. Постъпили са заявления от двама народни представители, с които заявяват, че избират да бъдат обявени за избрани от следните изборни райони, както следва:

1. Салиха Хакиф Емин, ЕГН ..., обявена за избрана от листата на ПП Движение за права и свободи в Девети изборен район - Кърджалийски, избира да бъде обявена за избрана за народен представител в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, като следващ в листата народен представител след постъпилото заявление по реда на чл. 299, ал. 1 от ИК от Лютви Ахмед Местан.

2. Юлиан Кръстев Ангелов, ЕГН ..., обявен за избран от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и четвърти изборен район - София, избира да бъде обявен за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София, като следващ в листата народен представител след постъпилото заявление по реда на чл. 299, ал. 1 от ИК от Красимир Дончев Каракачанов.

С оглед на изложеното Салиха Хакиф Емин следва да бъде обявявана за избрана за народен представител в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, а в Девети изборен район - Кърджалийски, от листата на ПП Движение за права и свободи да бъде обявен за избран Мустафа Фахри Ахмед, ЕГН ..., и Юлиан Кръстев Ангелов следва да бъде обявяван за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София, а в Двадесет и четвърти изборен район - София, от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО да бъде обявен за избрана за народен представител Султанка Димитрова Петрова, ЕГН ....

С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 1317-НС от 10 октомври 2014 г. и Решение № 1316-НС от 10 октомври 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за избрани за народни представители в Четиридесет и третото Народно събрание, както следва:

1. Георги Иванов Андонов, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Първи изборен район - Благоевградски;

2. Борислав Райчов Миланов, ЕГН ..., от листата на коалиция Реформаторски блок в Първи изборен район - Благоевградски;

3. Христиан Радев Митев, ЕГН ..., от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО във Втори изборен район - Бургаски;

4. Ерджан Себайтин Ебатин, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Трети изборен район - Варненски;

5. Калина Петрова Балабанова, ЕГН ..., от листата на ПП АТАКА в Трети изборен район - Варненски;

6. Георги Недков Кючуков, ЕГН ..., от листата на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в Трети изборен район - Варненски;

7. Владимир Цветанов Тошев, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Пети изборен район - Видински;

8. Филип Стефанов Попов, ЕГН ..., от листата на коалиция БСП лява България в Пети изборен район - Видински;

9. Айхан Ахмед Етем, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Шести изборен район - Врачански;

10. Мустафа Фахри Ахмед, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Девети изборен район - Кърджалийски;

11. Мариана Василева Георгиева-Бенчева, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

12. Димитър Николов Лазаров, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Шестнадесети изборен район - Пловдив;

13. Свилен Филипов Иванов, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Деветнадесети изборен район - Русенски;

14. Алтимир Емилов Адамов, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Двадесети изборен район - Силистренски;

15. Полина Кръстева Карастоянова, ЕГН ..., от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и трети изборен район - София;

16. Светослав Димитров Белемезов, ЕГН ..., от листата на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в Двадесет и трети изборен район - София;

17. Султанка Димитрова Петрова, ЕГН ..., от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и четвърти изборен район - София;

18. Юлиан Кръстев Ангелов, ЕГН ..., от листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в Двадесет и пети изборен район - София;

19. Кирил Добрев Добрев, ЕГН ..., от листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

20. Салиха Хакиф Емин, ЕГН ..., от листата на ПП Движение за права и свободи в Двадесет и девети изборен район - Хасковски. 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1343-НС/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения