Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1325-МИ
София, 07.10.2019

ОТНОСНО: потвърждаване на предпечатния образец на бюлетината за общински съветници в Столична община

Във връзка с писмо с вх. № МИ-15-488/37 от 28 септември 2019 г. на Общинската избирателна комисия в Столична община, писмо № МИ-15-635 от 3 октомври 2019 г. на Централната избирателна комисия и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 19 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ от 7 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА предпечатния образец на бюлетината за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно приложението, което не се публикува.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения