Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1321-НС
София, 22 август 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1316-НС от 19 август 2022 г.

Централната избирателна комисия, след като установи допусната техническа грешка в Решение № 1316-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс,

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1316-НС от 19 август 2022 г., като в т. 19 вместо „19 септември 2022 г “да се чете „17 септември 2022 г “.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1316-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения