Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1321-НС
София, 22 август 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1316-НС от 19 август 2022 г.

Централната избирателна комисия, след като установи допусната техническа грешка в Решение № 1316-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс,

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1316-НС от 19 август 2022 г., като в т. 19 вместо „19 септември 2022 г “да се чете „17 септември 2022 г “.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1316-НС/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения