Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1321-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ангел Асенов Божиков, кандидат за общински съветник и от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ чрез пълномощника Валентин Янчев Славов, срещу Решение № 80 от 3.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Сунгурларе, с което е заличен кандидата Ангел Асенов Божиков от листата за общински съветници на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

В Централната избирателна комисия e постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-686 от 04.10.2019 г. от Ангел Асенов Божиков, кандидат за общински съветник и от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, чрез Валентин Янчев Славов, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, срещу Решение № 80 на ОИК – Сунгурларе. Към жалбата са приложени копие от Решение № 80 на ОИК – Сунгурларе, копие от Протокол № 16 от 3.10.2019 г., пълномощно на Валентин Янчев Славов, справка от НБД „Население“, Удостоверение от Общински съвет Сунгурларе с  изх. № 53 от 1.10.2019 г., Служебна бележка от „Винекс Славянци“ АД с изх. № 290 от 1.10.2019 г., копие от лична карта на  Ангел Асенов Божиков.

С оспорваното решение № 80-МИ от 03.10.2019 г. Общинска избирателна комисия–Сунгурларе е заличила регистрацията на Ангел Асенов Божиков като кандидат за общински съветник от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, съдържаща се в Решение № 58-МИ от 24.09.2019 г.

Жалбоподателите твърдят, че ОИК – Сунгурларе е постановила неоснователно и незаконосъобразно решение, тъй като е възприела, че жалбоподателят не отговаря на условията на чл.397, ал.1 ИК и в частност изискването за уседналост кандидатът да е живял най-малко 6 месеца в съответното населено място, където ще се произвежда съответния вид избор. Обжалваното решение е взето съгласно задължителните указания, дадени на ОИК – Сунгурларе от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. С тях Централната избирателна комисия е указала да бъде заличена регистрацията на въпросния кандидат на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г., получено в ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ, съдържащо списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна и обжалваното решение ОИК –Сунгурларе е незаконосъобразно.

Видно от справка в НБД „Население“ относно настоящия адрес на лицето през 2000 и през 2010 г. кандидатът е заявил и постоянен, и настоящ адрес в гр. Сунгурларе, област Бургас. При извършване на служебно заличаване на настоящ адрес в гр. Пловдив от 11.10.2018 г., на който същият е живял по време на следването си в периода 11.09.1996 до 2000 г. е следвало да се актуализират данните в НБД „Население“ и да се приложи § 1, т.3 от ДР на Закона за гражданската регистрация, а именно: да бъде възстановен автоматично предходния му настоящ адрес. След като жалбоподателят Ангел Асенов Божиков е нямал друг настоящ адрес извън страната в периода от заличаването на настоящия му адрес до 01.10.2019 г. и не е бил уведомен за служебното заличаване на настоящия му адрес следва да се приеме, че след заличаване на настоящия адрес той възстановява предходния си настоящ адрес в гр. Сунгурларе.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия следва да уважи жалбата като основателна. В хода на разискванията се изразиха мнения в обратната насока и при проведеното гласуване на предложения проект за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове като резултатът беше: „ЗА“ – 9 членове и „ПРОТИВ“ – 9 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Сунгурларе.

Решението на ОИК – Сунгурларе подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас чрез Общинската избирателна комисия Сунгурларе в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения