Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1319-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Светлозар Анастасов Николов, кандидат за кмет на община Варна, регистриран от коалиция „Ние, Гражданите“, срещу НОВА БРОАДКАСТИНГ ГРУП ЕООД

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-694 от 7 октомври 2019 г. от Светлозар Анастасов Николов, кандидат за кмет на община Варна, регистриран от коалиция „Ние, Гражданите“. Същата жалба е препратена и от ОИК – Варна по компетентност на Централната избирателна комисия.

Жалбоподателят сочи, че в качеството си на кандидат за кмет на община Варна е заявил желание пред управителите на НОВА БРОАДКАСТИНГ ГРУП ЕООД да участва в дебат за гр. Варна за предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. Твърди, че на сайта на телевизията няма посочена цена за платено участие в дебат за гр. Варна, както и безплатно участие, както и че не са посочени дати и места за провеждане на предизборни дебати. Посочва по дати и часове в кои предавания на медията са се провели предизборни диспути за гр. Варна, гр. Бургас, гр. Созопол. Счита, че НОВА БРОАДКАСТИНГ ГРУП ЕООД е нарушила правата му с оглед на изложените от него съображения и предвид обстоятелството, че продължава да организира предизборни диспути, включително и в гр. Варна, при условия, които не е обявила за всички кандидати за кметове.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

След извършена служебна проверка ЦИК установява, че електронната медия е обявила условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите на официалната си интернет страница. Предвид което е налице спазване на изискванията на чл. 198, ал. 4 и чл. 198, ал. 3 във връзка с чл. 179 ИК.

Отделно от горното, видно от сайта на Сметната палата е, че съгласно обявен списък на доставчици на медийни услуги, предоставили на Сметната палата информация за условията, цените и тарифите си във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., е че НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД е изпълнила задължението си по чл. 194 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Светлозар Анастасов Николов, кандидат за кмет на община Варна, регистриран от коалиция „Ние, Гражданите“, срещу НОВА БРОАДКАСТИНГ ГРУП ЕООД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения