Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1319-НС
София, 10 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1180-НС от 1 октомври 2014 г. относно сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Интермедиа“ ООД чрез онлайн медия Blitz.bg от 29.09.2014 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техническа грешка в Решение № 1180-НС от 1 октомври 2014 г. при изписването на ЕИК, седалище, адрес на управление и представляващ „Интермедиа" ООД.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в диспозитива на Решение № 1180-НС от 1 октомври 2014 г. на ЦИК, както следва:

Навсякъде думите „ЕИК 123747514, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, община Мъглиж, с. Селце, представлявано от Виолета Вескова Велева - управител" да се четат:

„ЕИК 130312302, седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище", ул. „Георги Бенковски" № 11, представлявано от Славка Николова Бозукова и Георги Стоянов Илиев заедно и поотделно".


 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1180-НС/

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения