Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1318-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Светлозар Анастасов Николов, кандидат за кмет на община Варна, регистриран от коалиция „Ние, Гражданите“, срещу БТВ медиа груп ЕАД

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-694\1 от 7 октомври 2019 г. от Светлозар Анастасов Николов, кандидат за кмет на община Варна, регистриран от коалиция „Ние, Гражданите“. Същата жалба е препратена и от ОИК – Варна по компетентност на Централната избирателна комисия.

Жалбоподателят сочи, че в качеството си на кандидат за кмет на община Варна е заявил желание пред управителите на БТВ медиа груп ЕАД да участва в дебат за гр. Варна за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. Твърди, че на сайта на телевизията няма посочена цена за платено участие в дебат за Варна, както и безплатно участие, както и че не са посочени дати и места за провеждане на предизборни дебати. Посочва, че на 5.10.2019 г. в Созопол е излъчен „Роден край“: Кой иска да управлява морския град?, на който били представени четирима кандидат кметове – на БСП, ГЕРБ, МИР, Демократична България. Сочи също така, че на сайта на БТВ е съобщено, че ще има такива предавания в общо четири града, без да бъдат обявени датите и конкретните градове, както и условията за участия. Не е посочено дали излъченото предаване е платено, както и че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“.

Счита, че БТВ Медиа груп ЕАД е нарушила правата му с оглед на изложените от него съображения и предвид обстоятелството, че продължава да организира предизборни участия при условия, които не е обявила за всички кандидати за кметове, с което нарушава правата на всички кандидати в изборите.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

След извършена служебна проверка ЦИК установява, че електронната медия е обявила условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите на официалната си интернет страница. Предвид което е налице спазване на изискванията на чл. 198, ал. 4 и чл. 198, ал. 3 във връзка с чл. 179 ИК.

Отделно от горното, видно от сайта на Сметната палата е, че съгласно обявен списък на доставчици на медийни услуги, предоставили на Сметната палата информация за условията, цените и тарифите си във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., е че БТВ Медия ЕАД груп е изпълнила задължението си по чл. 194 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Светлозар Анастасов Николов, кандидат за кмет на община Варна, регистриран от коалиция „Ние, Гражданите“, срещу БТВ Медиа груп ЕАД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения