Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1318-НС
София, 10 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от „САРИЕЛ“ АД срещу решение № 268-НС от 03.10.2014 г. на РИК – Бургас.

Производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Образувано е по жалба, подадена от „САРИЕЛ" АД, чрез представителя на дружеството Пламен Димитров Колев против решение № 268-НС/05.10.2014 г. на Районната избирателна комисия - Бургас.

Жалбата е постъпила първоначално по електронната поща на 06.10 2014 г., а на 09.10.2014 г. и в оригинал в ЦИК и й е даден вх. № НС-23-88 от 09.10.2014.

Твърденията в жалбата са за незаконосъобразност на атакуваното пред ЦИК решение на РИК - Бургас, поради това, че макар и в мотивите на решението да се констатирало извършено нарушение на забраната, установена с чл. 183, ал. 3 от ИК, РИК - Бургас е постановила решение в обратния смисъл. Претендира се отмяна на оспорваното решение като неправилно и незаконосъобразно и се иска от Централната избирателна комисия да постанови ново решение по същество, с което да задължи кмета на община Бургас за предприемане на действия по премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на закона върху оградата на процесния имот, собственост на дружеството-жалбоподател.

Жалбата е допустима, подадена от легитимирано лице и в срока, предвиден в чл. 73, ал. 1 от ИК, а по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като разгледа поотделно и в съвкупност всички събрани по преписката доказателства и изложени доводи както от жалбоподателя, така и в обстоятелствената част на обжалваното решение, намира от фактическа страна следното:

Не се спори между страните и са установени следните юридически факти, релевантни по случая, а именно:

Дружеството - жалбоподател е собственик на процесния имот, спортен обект „Колодрум", ведно с прилежащите му части.

Районната избирателна комисия - Бургас, е извършила проверка на място по сигнал на жалбоподателя в това производство и е установила, че на оградата на обекта действително е имало залепени агитационни материали на различни партии и коалиции.

Липсва съгласие на дружеството, в чийто патримониум се намира имотът за тези действия.

Налице е обаче Заповед №2186/02.09.2014 г. на кмета на община Бургас, заведена по съответния начин с вх. № 47/03.09.2014 г. в регистъра на входящата кореспонденция на РИК - Бургас, с която заповед оградата на процесния имот е определена като място за поставяне на агитационни материали на участниците в изборите, произведени на 5 октомври 2014 г.

Няма данни горецитираната заповед да е оспорена по предвидения за това процесуален ред.

При така очертаната фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира от правна страна следното:

Съставът на чл. 183, ал. 3 от ИК е за нарушение, извършено от политическите партии, коалициите или кандидатите за съответния избор, и изпълнителното деяние се състои в поставяне на агитационни материали на неопределени за това по съответния ред места.

В случая е налице изрична заповед на кмета, с която въпросното място е определено за поставяне на агитационни материали.

Заповедта не е оспорена по предвидения за това ред, поради което има действие за третите добросъвестни лица.

При това положение е безпредметно да се изследва дали е налице вторият състав на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от ИК, а именно чия е собствеността и налице ли е било съгласие на собственика, доколкото въпросът относно законосъобразността на заповедта на кмета не е предмет на това производство.

Ето защо е правилен изводът на РИК - Бургас, обективиран в обжалваното решение, че не е налице извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

Доколкото обаче не е било допустимо кметът на община Бургас да определя място частна собственост за поставяне на агитационни материали без съгласието на собственика на имота, то първият следва да бъде задължен да предприеме действия по тяхното премахване.

Предвид горното и с оглед изложените съображения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „САРИЕЛ" АД чрез представителя на дружеството Пламен Димитров Колев против решение № 268-НС/05.10.2014 г. на Районната избирателна комисия - Бургас.

УВАЖАВА ИСКАНЕТО да бъде сезиран кметът на община Бургас по премахването на агитационните материали.

УКАЗВА на кмета на община Бургас да премахне незабавно намиращите се на територията на спортен обект „Колодрум" - град Бургас агитационни материали.

Настоящото решение да се изпрати на всички заинтересовани страни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения