Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1316-НС
София, 10 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване списък А и списък В по чл. 298, ал. 3 от ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1, чл. 247, т. 4 и т. 5 и чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1284-НС от 7 октомври 2014 г., Решение № 1294-НС от 8 октомври 2014 г., Решение № 1295-НС от 8 октомври 2014 г., Решение № 1296-НС от 8 октомври 2014 г., Решение № 1297 - НС от 8 октомври 2014 г., Решение № 1298-НС от 8 октомври 2014 г., Решение № 1301-НС от 9 октомври 2014 г., Решение № 1302-НС от 9 октомври 2014 г., Решение № 1304-НС от 9 октомври 2014 г., Решение № 1308-НС от 9 октомври 2014 г., Решение № 1314-НС от 10 октомври 2014 г. и Решение № 1315-НС от 10 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Обявява списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс по изборни райони и кандидатски листи, съгласно приложението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения