Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1296-ПВР
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установиха допуснати технически грешки в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. за назначаване съставите на СИК извън страната, както следва: в СИК № 292300057, Косово, Прищина, фамилното име на председателя Иво Викторов Георгиев е изписано грешно „Андонов" вместо „Георгиев"; в СИК № 293300074, Нидерландия, Хага, фамилното име на заместник-председателя Мартин Петров Ширков е изписано „Жирков" вместо „Ширков", в същата секция фамилното име на члена на комисията Таня Тодорова Арабаджиева и изписано грешно „Рабаджиева" вместо „Арабаджиева"; в секция № 293400075, Нова Зеландия, Оклънд, презимето и фамилното име на заместник-председателя на комисията Цветан Мариянов Арабаджиев са изписани грешно „Мирянов Рабаджиев" вместо „Мариянов Арабаджиев".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г., като:

- в СИК № 292300057, Косово, Прищина, фамилното име на председателя на комисията Иво Викторов Георгиев вместо „Андонов" да се чете „Георгиев";

- в СИК № 293300074, Нидерландия, Хага, фамилното име на заместник-председателя на комисията Мартин Петров Ширков вместо „Жирков" да се чете „Ширков";

- в СИК № 293300074, Нидерландия, Хага, фамилното име на члена на комисията Таня Тодорова Арабаджиева вместо „Рабаджиева" да се чете „Арабаджиева";

- в секция № 293400075, Нова Зеландия, Оклънд, презимето и фамилното име на заместник-председателя на комисията Цветан Мариянов Арабаджиев вместо „Мирянов Рабаджиев" да се четат „Мариянов Арабаджиев".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения