Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1294-МИ
София, 17 август 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Батак, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-447 от 17.08.2022 г. от Малина Димова – секретар на община Батак, с приложен препис-извлечение от акт за смърт на Дафинка Иванова Мирчева – заместник-председател на ОИК – Батак, област Пазарджик.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Дафинка Иванова Мирчева като заместник-председател на ОИК – Батак, област Пазарджик, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения