Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 129-МИ
София, 9 август 2011 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

С Решение № 112-МИ от 08.08.2011 г. политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници  и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

С писмо изх. № 92-00-705 от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ е върната проверката на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД". От протокол от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се установяват 5867 коректни записи за избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Не са налице изискванията на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

С оглед на това и на основание чл. 90, ал. 5 от ИК извършената регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" следва да бъде заличена.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 112-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 71 от 08.08.2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения