Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 129-МИ
София, 9 август 2011 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

С Решение № 112-МИ от 08.08.2011 г. политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници  и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

С писмо изх. № 92-00-705 от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ е върната проверката на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД". От протокол от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се установяват 5867 коректни записи за избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Не са налице изискванията на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

С оглед на това и на основание чл. 90, ал. 5 от ИК извършената регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" следва да бъде заличена.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 112-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 71 от 08.08.2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения