Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1285-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в петнадесет от секциите в община Кирково да започне в 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № М-991 от 20.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Кирково, област Кърджали, в което на основание чл. 33, ал.1 във връзка с чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс се иска разрешение гласуването в изборния ден в СИК № 091400001, № 091400002, № 091400006, № 091400007, № 091400010, № 091400014, № 091400015, № 091400016, № 091400017, № 091400018, № 091400019, № 091400020, № 091400028, № 091400065 и № 091400066 да започне с един час по-рано, считано от 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г., тъй като повече от 300 (триста) души са членове на СИК, разположени извън територията на населеното място, в което те могат да гласуват.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в изборните секции № 091400001, № 091400002, № 091400006, № 091400007, № 091400010, № 091400014, № 091400015, № 091400016, № 091400017, № 091400018, № 091400019, № 091400020, № 091400028, № 091400065 и № 091400066, община Кирково, област Кърджали, да започне в 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения