Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
София, 9 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка допусната в Решение № 40-МИ от 29.07.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № 210 от 05.08.2011 г. от Йордан Тодоров Гергов председател и представляващ ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", с която моли да бъде поправена техническа грешка допусната в Решение № 40-МИ от 29.07.2011 г. изразяваща се в неправилно изписване на фамилното му име „Геров" вместо Гергов.

При извършена проверка по преписката се констатира, че в цитираното решение е налице твърдяната техническа грешка.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 40-МИ от 29.07.2011 г., като на стр. 1, абзац 1, ред 3 вместо Йордан Тодоров Геров да се чете Йордан Тодоров ГЕРГОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:                                                                                                

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения