Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 126-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „EДИНЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „EДИНЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ", подписано от пълномощник Георги Георгиев Бакшишев, главен секретар на партията, заведено под № 84 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 04.11.2008 г. по ф.д. № 440/2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 29.12.2009 г. по ф.д. № 440/2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на промени в изпълнителното бюро на партията;  удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 440/2008 г.; удостоверение № 48-00-393 от 25.07.2011 г. на Сметната палата, за внесени годишни финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г. в срока по чл.34, ал.4 от ЗПП; договор от 01.08.2011г. за разплащателна сметка в ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 22.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 440/2008 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; генерално пълномощно от председателя Иларион Танев Чилингиров в полза на Георги Георгиев Бакшишев да представлява председателя пред всички органи и организации във връзка с цялостната дейност на партията; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7 200 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Дадени са указания на основание чл. 90, ал. 1, изр. 2 представляващия партията да представи копие от "Държавен вестник", в който е обнародвана първоначалната регистрация на партията; препис извлечение или решение на Централното ръководство (компетентно съгласно устава) за взимане на решения за участие в изборите за общински съветници и кметове и за регистрацията на партията в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията и удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

В срока по чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс цитираните по-горе документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на чл. 90, ал. 1 във връзка с чл.89, ал.1 и ал.3, т.3, 4, 5, 9 от Изборния кодекс и указанията по т. 12, букви „в", „г", „д", „е" и „к" от Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.89, ал.3, т.11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 2 във връзка с чл. 89, ал. 1 и ал. 3, т. 3, 4, 5 и 9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „EДИНЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ"  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения