Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1255-ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решения № 170-МИ от 27.09.2011 г. и № 171-ПВР/МИ от 27.09.2011 г. на ОИК – Свиленград

Постъпила е жалба с вх. № М-337 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Добри Паунов Тодев - секретар на ПП „Съюз на демократичните сили" - Свиленград, срещу решения № 170-МИ от 27.09.2011 г. и № 171-ПВР/МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Свиленград, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Свиленград за изборите на 23 октомври 2011 г.
Жалбата е недопустима.
Видно от представените документи по преписката ПП „Съюз на демократичните сили" не е регистрирана за самостоятелно участие в изборите за общински съветници и кметове в община Свиленград, а е включена в състава на регистрирана местна коалиция. Освен това съгласно решение № 170-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Свиленград, при назначаване съставите на СИК в община Свиленград предложенията на жалбоподателя са приети в рамките на полагащия се за парламентарно представената коалиция „Синята коалиция" брой членове и ръководство на СИК в община Свиленград съгласно чл. 35, ал. 3 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Добри Паунов Тодев - секретар на ПП „Съюз на демократичните сили" - Свиленград, срещу решения № 170-МИ от 27.09.2011 г. и № 171-ПВР/МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Свиленград, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Свиленград за изборите на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения